REALIZAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ PENTRU MECANICA CEAHLAU SA

DETALII PROIECTCOMUNICARIIMPLEMENTARECONTACT

MECANICA CEAHLAU S.A. a aprobat Contractul de finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie - Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate.

Obiectivul general al proiectului de investitii vizeaza valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei ”verzi” , pentru autoconsum si reducerea globala a emisiilor de gaze  cu efect de sera la nivelul societatii Mecanica Ceahlau SA , cresterea productiei de energie din surse regenerabile de 0,396 MW, fara instalatii de stocare integrate , astfel proiectul va contribui la :

 • Cresterea capacitatii nou instalate de producere a energiei din surse regenerabile(solar) pusa in functiune si conectata la retea;
 • Reducerea gazelor cu efect de sera;
 • Cresterea productiei brute de energie primara din surse regenerabile;
 • Cresterea productiei totale de energie electrica din surse regenerabile.

Obiectivele specifice al proiectului:

 1. Infiintarea unei centrale fotovoltaice pentru asigurarea energiei electrice necesare pentru autoconsum;
 2. Reducerea impactului asupra mediului, in urma prestarii unor servicii care nu produc gaze cu efect de sera;
 3. Cresterea pe termen lung a consumului de energie electrica din productia bruta de energie primara din surse regenerabile;
 4. Cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie solara.

Valoarea proiectului

Cuantumul ajutorului de stat aprobat pentru Proiectul „Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru MECANICA CEAHLAU SA” este de 148.500 Euro  pentru Capacitatea inslata de 0,396 MW  respectiv 739.530 lei MW instalat.

Indicatori de rezultat ai obiectivului
Denumire indicator Valoare aprobata
Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile pusă în funcțiune și conectată la rețea, construite prin

proiect

0,396 MWp
Reducerea gazelor cu efect de seră:

Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

43% pe an echivalent 155 de tone de CO2
Producția brută de energie (primară)

din surse regenerabile

1.284 KWh/KWp
Producția totală de energie electrică din surse regenerabile  estimata pentru o perioada de 20 ani de funcționare 471,2 MW/an

Anunt_incepere_proiect_MECANICA_CEAHLAU

Documentatia de atribuire  o regasiti  pe platforma : https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri aceasta  contine:

 • Documentati de atribuire nr. 143/13.02.2024;
 • Caiet de sarcini;
 • Formulare;
 • Studiu de Fezabilitate si anexe;

Mobil: (+40) 731 018 367

E-mail: uip2023@mecanicaceahlau.ro

 

 

TOP