Adunarea Generala a Actionarilor

 

Aceasta sectiune furnizeaza informatii cu privire la organizarea si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, conform Actului Constitutiv al societatii S.C. Mecanica Ceahlau S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale, iar termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei. Aceasta are loc de regula la sediul societatii S.C. Mecanica Ceahlau S.A.

Pot participa la AGA toate persoanele care au calitatea de actionar. Un actionar care nu poate fi prezent la adunare poate trimite un delegat imputernicit printr-o procura, care sa ii reprezinte interesele, sau poate vota prin Buletinul de vot prin corespondenta.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in maxim 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesara luarea unei hotarari precum: mutarea sediului societatii, schimbarea formei juridice a societatii, schimbarea obiectivului de activitate a societatii, etc.

Structura actionariatului S.C. MECANICA CEAHLAU S.A.

Actionar

Actiuni

Cota de participare

SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. Bacau 175,857,653

73.3020 %

NEW CARPATHIAN FUND loc. VADUZ LIE

48,477,938

20.2068 %

alti actionari / others

15,572,869

6.4912 %

Total

239.908.460

100%

*Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2017

Procedura organizare Adunarea Generala a Actionarilor

TOP