Termeni si conditii

Ultima actualizare: iunie 2020

Prezenta politica stabileste termenii si conditiile aplicabile utilizarii prezentei platforme (denumita in continuare ”site” sau ”site-ul”) si a achizitionarii produselor prezentate pe site.

Va rugam sa parcurgeti cu atentie prezenta politica inainte de a utiliza site-ul.

Utilizarea prezentului site reprezinta angajamentul dumneavoastra ferm ca veti respecta in totalitate toate termenele si toate conditiile.

Toate termenele prevazute in prezenta sunt interpretate ca sunt exprimate in zile calendaristice. In cazul in care ultima zi a termenului este o zi nelucratoare, termenul de se prelungeste in mod corespunzator pana in prima zi lucratoare urmatoare.

 

Obligatiile dumneavoastra

Prin utilizarea acestui site aveti urmatoarele obligatii (enumerate in mod nelimitativ):

  1. Sa ne furnizati toate datele pe care le solicitam. Furnizarea incompleta sau incorecta a acestor date poate duce la imposibilitatea acceptarii comenzii dumneavoastra;
  2. Sa folositi formularul de contact si datele noastre de contact doar pentru a ne adresa intrebari legitime sau pentru efectuarea comenzilor. Ne rezervam dreptul de a ne adresa autoritatilor abilitate in cazul in care folositi datele noastre de contact in mod abuziv;
  3. Sa respectati drepturile noastre de proprietate intelectuala;

 

Efectuarea comenzii si incheierea contractului

Informatiile prevazute de prezentul site reprezinta o invitatie la oferta si nu o oferta in sine.

Contractul dintre noi si dumneavoastra se incheie dupa ce dumneavoastra efectuati o comanda si doar sub conditia acceptarii acesteia de catre noi.

 

Disponibilitatea produselor

Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective in stocurile noastre.

In acest sens, in eventualitatea in care apar dificultati de aprovizionare sau daca produsele nu se mai afla in stoc, ne rezervam dreptul de a va informa cu privire la produse asemanatoare ca valoare si calitate sau superioare, pe care le puteti comanda.

 

Dreptul nostru de a refuza comenzile si de a modifica informatiile prezentate pe site

Ne rezervam  dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web in orice moment, in mod discretionar si/sau de a elimina sau modifica orice material sau informatii de pe acest site.

 

Suportarea riscurilor

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere si deteriorare) va vor reveni dumneavoastra din momentul livrarii, atunci cand dumneavoastr intrati sau cand o parte terta desemnata de catre dumneavoastra intra in posesia fizica a produselor.

Dreptul de proprietate asupra produselor vi se va transfera dumneavoastra numai dupa ce primim plata integrala a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare.

 

Afisarea pretului

Pretul fiecarui produs va fi cel mentionat periodic pe site, cu exceptia cazului in care exista o eroare evidenta.

Cu toate ca avem grija sa ne asiguram ca toate preturile indicate pe site sunt corecte, pot aparea erori.

Nu avem nicio obligatie de a vinde vreun produs la un pret inferior incorrect, daca eroarea de pret este evidenta, inconfundabila si ar fi putut fi identificata in mod rezonabil de dumneavoastra ca fiind o eroare.

Preturile afisate pe Site-ul nostru web includ TVA.

 

RASPUNDERE SI DECLINAREA RASPUNDERII

Cu exceptia situatiei in care se specifica in mod expres contrariul in acesti Termeni, raspunderea noastra in legatura cu orice rodus cumparat prin  intermediul  Site-ului  nostru  web  este  strict limitata la pretul de cumparare al produsului respectiv.

Toate descrierile produselor, informatiile si materialele publicate pe acest Site web sunt furnizate „ca atare” si fara garantii explicite, implicite sau de alta natura, cu exceptia celor stabilite de lege.

In masura maxima  permisa de lege, dar fara a exclude nimic din ceea ce nu poate fi exclus in mod legal in cazul consumatorilor, prin prezentii Termeni negam toate celelalte garantii de orice fel.

Nicio prevedere din aceasta clauza nu va va afecta drepturile legale pe care le aveti in calitate de consumator sau dreptul de a va retrage din Contract.

 

PROPRIETATE INTELECTUALA

Recunoasteti si sunteti de acord ca toate drepturile de autor, marcile inregistrate si alte drepturi de  proprietate  intelectuala  asupra  tuturor  materialelor  sau  continuturilor  care  sunt  furnizate  ca parte din acest site web ne vor reveni in continuare si intotdeauna noua sau licentiatorilor nostri.

 

LINK-URI DIN SITE-UL NOSTRU WEB

Site-ul nostru web poate contine link-uri catre alte site-uri web sau materiale ale unor parti terte; astfel  de  linkuri  sunt  furnizate  numai  in  scop  informativ  si  nu  avem  niciun  control  asupra continutului  site-urilor  web  si  materialelor  respective.  In  consecinta,   nu  ne  asumam  nicio raspundere pentru nicio pierdere sau dauna care poate decurge din utilizarea unor astfel de link- uri.

 

EVENIMENTE DE FORTA MAJORA

Nu  vom  fi  trasi  la  raspundere  sau  responsabili  pentru  nicio  nerespectare  sau  intarziere  in indeplinirea oricareia dintre obligatiile pe care ni le-am asumat printr-un Contract, daca  aceasta este cauzata  de  evenimente  care  se  afla  in  afara  controlului  nostru rezonabil  („Eveniment  de forta majora”).

Executarea  obligatiilor  noastre  care decurg  din  orice  Contract  va fi  considerata  suspendata  pe durata Evenimentului de forta  majora si vom beneficia de o prelungire a termenului pentru a ne executa  obligatiile  de  pe  durata  Evenimentului  de  forta  majora.  Vom  utiliza  mijloacele  noastre rezonabile pentru a opri Evenimentul de forta majora sau pentru a gasi o solutie prin care sa ne putem executa obligatiile contractuale in pofida Evenimentului de forta majora.

 

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACESTI TERMENI

Avem dreptul de a revizui si modifica acesti Termeni in mod ocazional si discretionar.

Va veti supune politicilor si Termenilor in vigoare in momentul in care utilizati acest Site web sau comandati produse de la noi, cu exceptia situatiei in care se solicita aplicarea vreunei schimbari a acestor politici, Termeni sau a Declaratiei de confidentialitate prin lege sau de catre o autoritate guvernamentala,  caz  in  care  orice  potentiala  modificare  se  va  aplica  si  in  cazul  comenzilor plasate anterior de catre dumneavoastra.

 

LEGISLATIA APLICABILA SI JURISDICTIA

Utilizarea  Site-ului  nostru  web  si  Contractele  pentru  cumpararea  produselor  incheiate  prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislatia romana.

Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu folosirea Site-ului web sau in legatura cu aceste

Daca incheiati contractul in calitate de consumator, nicio prevedere din aceasta clauza nu va va afecta drepturile legale prevazute de legislatia locala in vigoare.

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016(în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra.

Deoarece acordul în vederea utilizării datelor Dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

De asemenea, prin abonarea la newsletter va oferiti acordul pentru primirea mesajelor promotionale, iar prin utilizarea formularului de contact va oferiti acordul pentru prelucrarea datelor furnizate.

Conform cerințelor Regulamentului, societatea, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii, transmitere de oferte promotionale, campanii de marketing sau orice activitate ce prezinta un interes legitim pentru noi. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.